Kursus for regnskabsmedarbejdere i større virksomheder

18 november 2015

Kurset henvender sig til regnskabschefer og øvrige regnskabsmedarbejdere i større virksomheder, som ønsker sig et overblik over virkningen af den nye årsregnskabslov for virksomheder i klasse C og for koncerner.

Som omtalt i Depechen 2015, nr. 21, er årsregnskabsloven ændret på en lang række punkter. Loven har virkning fra de regnskabsår, der starter den 1. januar 2016 eller senere, men en overgangsbestemmelse betyder, at de nye regler under visse betingelser allerede kan anvendes for regnskabsår, der slutter den 31. december 2015 eller senere.

På kurset gennemgår vi de ændringer, som vedrører de større virksomheder. Altså klasse C-virksomhederne. Vi gennemgår også ændringerne i koncernregnskabsbestemmelserne, ligesom vi ser nærmere på visse generelle regnskabsmæssige problemstillinger for større virksomheder.

Kurset holdes i Århus den 1. december 2015 og i København den 3. december 2015. Begge steder i tidsrummet fra kl. 08.30 – 13.00. Der startes med morgenmad og afsluttes med frokost.

Tilmelding til kurset sker via vores hjemmeside.