Kortere afregningsperiode for moms – en rettelse

20 maj 2015

Virksomheder, der konstant eller periodisk har negativ moms, kan med fordel søge SKAT om en kortere afregningsperiode. Og det er faktisk muligt at gå fra halvårsafregning til månedsafregning.

I Depechen 2015, nr. 9, omtalte vi muligheden for, at virksomheder kan søge SKAT om en kortere afregningsperiode. Vi skrev i denne forbindelse, at det er muligt at gå fra halvårsafregning til kvartalsafregning og fra kvartalsafregning til månedsafregning, men ikke fra halvårsafregning til månedsafregning. Det sidste var desværre ikke rigtigt. Det er skam også muligt at gå fra halvårsafregning til månedsafregning.

Hvis ændringen skal have virkning fra den 1. juli 2015, skal der søges herom senest den 1. juni 2015, da ansøgningen skal være indsendt senest en måned før ændringstidspunktet.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.