Komfortkøling – flere kan få godtgjort energiafgiften

27 januar 2014

Landsskatteretten har tvunget SKAT til at acceptere, at virksomheder har ret til godtgørelse af afgift på energi anvendt til air condition-anlæg, også selv om der opholder sig personer i det lokale, hvor kølingen foretages.

Virksomheder kan få godtgjort den fulde afgift på energi, der anvendes til procesformål, men kun en del af afgiften på energi, der anvendes til komfortkøling. Det vil sige køling, der foretages af hensyn til de ansattes eller kundernes komfort. Virksomheder inden for de liberale erhverv – som ellers ikke kan få godtgørelse – kan få godtgørelse for komfortkøling. 

I mange virksomheder sker der køling i lokaler, hvor der er flere aktiviteter. Det rejser spørgsmål om, hvorvidt der er tale om komfortkøling eller ej.

Efter at have tabt et par sager i Landsskatteretten har SKAT nu udsendt et styresignal – læs det her – hvori det præciseres, at der i sådanne tilfælde ikke kun skal fokuseres på, om der opholder sig personer i de pågældende lokaler, men på formålet med kølingen.

BDO mener
Efter vores opfattelse er der snarere tale om en praksisændring end en præcisering. Når SKAT alene kalder det en præcisering, skyldes det formentlig et ønske om at undgå reguleringer med tilbagevirkende kraft med deraf følgende rentegodtgørelser.

Efter vores opfattelse bør der dog være mulighed for at efterangive på grundlag af præciseringen. Forskellen mellem den godtgørelsesberettigede afgift på energi til procesformål henholdsvis komfortkøling udgør i 2014 et beløb på 40,9 øre pr. kWh. For mange virksomheder er der således tale om ikke ubetydelige beløb.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker en vurdering af muligheden for efterangivelse og de økonomiske fordele herved.

Det er i øvrigt vores opfattelse, at SKAT i styresignalet forsøger at begrænse rækkevidden af Landsskatterettens kendelser. Det sker ved at indføre andre kriterier end, hvad Landsskatteretten lagde vægt på. Fx om at der skal være en klar funktionel lokalemæssig adskillelse mellem det personalekrævende arbejde i de forskellige lokaler, og at der ikke må være store afvigelser i temperaturen.

Den sidste sag om afgrænsningen mellem køling til procesformål og til komfort er derfor næppe set. 


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.