Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Justering af arbejdsudlejereglerne

02 juli 2014

SKAT har udsendt nye retningslinjer for, hvornår der er tale om arbejdsudleje med den konsekvens, at der skal indeholdes kildeskat ved betaling til udenlandske underleverandører.

Tilbage i 2012 blev mulighederne for danske virksomheders brug af udenlandsk arbejdskraft forringet ganske betydeligt som følge af en stramning af de såkaldte arbejdsudlejeregler.

Stramningen dengang betød nemlig, at der skulle betales arbejdsudlejeskat i alle de tilfælde, hvor en opgave i Danmark blev løst af en udenlandsk underleverandør, hvis opgaven lå inden for rammerne af den danske virksomheds aktiviteter.

De ændrede regler mødte megen kritik. Dels fordi de ifølge mange var strammere end de af OECD fastlagte regler på området. Dels fordi reglerne viste sig svære at håndtere i praksis.

Sidste år udsendte SKAT et styresignal med en præcisering af reglernes betydning på transportområdet.

Nu har SKAT så udsendt yderligere et styresignal med en præcisering af reglerne for alle øvrige erhverv. Styresignalet er i det væsentlige uændret i forhold til det udkast, som vi omtalte i Depechen 2014, nr. 7.

De vigtigste dele af præciseringen kan i korte træk sammenfattes således:

  • Det er ikke længere udgangspunktet, at der foreligger arbejdsudleje, hvis den udenlandske underleverandør arbejder inden for den danske virksomheds forretningsområde. Det afgørende er, hvorvidt den udenlandske medarbejder reelt kan siges at arbejde for den danske virksomhed.
  • Brug af medarbejdere fra udenlandske koncernforbundne selskaber vil i visse situationer, fx deltagelse i koncerninterne møder i Danmark, ikke blive omfattet af arbejdsudlejereglerne.

Reglerne er nu primært møntet på virksomheder, der gør brug af udenlandske medarbejdere, som udfører arbejdsfunktioner af mindre kompliceret karakter, der ikke kræver større forkundskaber, som fx gartneriarbejde, lagerarbejde eller arbejde som receptionist.

Der bør udvises forsigtighed med at indgå aftaler med udenlandske enkeltmandsvirksomheder. Hvis sådanne kun udfører arbejde for en enkelt dansk virksomhed, vil SKAT ofte gøre gældende, at indehaveren reelt er ansat i denne. I så fald hæfter den danske virksomhed ikke for arbejdsudlejeskat, men for ikke indeholdt A-skat m.v.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.