Indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto

22 april 2014

Selv om vi er kommet et godt stykke ind i 2014, er det faktisk stadig muligt at ”købe” sig til et fradrag på selvangivelsen for 2013. Det kan ske ved at sætte penge ind på en etablerings- eller iværksætterkonto.

Fristen for at indsætte penge med fradragsvirkning for 2013 udløber torsdag den 15. maj 2014.

Reglerne er i første række tiltænkt personer, der planlægger at starte egen virksomhed, men kan faktisk også bruges af dem, der allerede har gjort dette. Der kan således opnås fradrag for indskud også i det år, hvori virksomheden etableres samt i de efterfølgende 4 år. Ved indkomstopgørelsen for 2013 kan der således opnås fradrag for indskud, selv om virksomheden allerede er etableret, hvis dette blot er sket efter 1. januar 2009.

Er der etableret selvstændig virksomhed i år (2014), kan der faktisk – under visse betingelser – opnås fradrag helt uden, at der indskydes penge på kontoen.

Forskellen på en etableringskonto og en iværksætterkonto er ikke stor. Iværksætterkontoen er mest interessant for personer, der betaler topskat, mens etableringskontoen primært anvendes af personer, der ikke betaler topskat.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.