Indberetning til SKAT af kontante betalinger

20 april 2016

Virksomheder, der køber varer eller ydelser for mere end 10.000 kr. mod kontant betaling, er kun berettiget til fradrag for udgiften, hvis købet indberettes til SKAT. Fristen for sådanne indberetninger forlænges nu.

Tilbage i 2012 blev der indført regler om, at virksomheder mister deres adgang til skattefradrag for udgifter til køb af varer eller ydelser for mere end 10.000 kr., hvis købet sker mod kontant betaling, og betalingen ikke indberettes til SKAT senest 14 dage efter betalingen, dog ikke senere end 1 måned efter modtagelsen af fakturaen.

Reglen gælder kun ved kontant betaling, herunder betaling med check. Betaling via et pengeinstitut, herunder via MobilePay eller Swipp, eller ved modregning eller byttehandel, anses ikke for kontant betaling.

Reglerne gælder for såvel selvstændige som for selskaber og fonde mv. og blev indført som led i kampen mod sort arbejde, jf. vores artikel i Depechen 2012, nr. 25. Ved indberetningen skal der således afgives oplysninger, der entydigt identificerer modtageren af betalingen.

SKAT fører ikke nogen egentlig statistik over indberetningerne, men oplyser, at de gennemsnitligt modtager 100-150 indberetninger om ugen.

Erfaringerne med reglerne har vist, at de skaber problemer for blandt andet iværksættere, som ikke kender reglerne og som derfor ofte ikke får indberettet rettidigt. I et verserende lovforslag lægger skatteministeren af den årsag nu op til, at fristen for indberetning forlænges sådan, at den bliver sammenfaldende med virksomhedens selvangivelsesfrist. For selvstændige vil det normalt være den 1. juli i året efter det år, hvor betalingen er foretaget.

Ændringen får tilbagevirkende kraft til indkomståret 2015. Virksomheder, der i løbet af 2015 har købt varer eller ydelser for mere end 10.000 kr. mod kontant betaling, men som ikke har indberettet rettidigt, får dermed en ny chance for at få fradrag for udgiften.