Indberetning til EU-salgslisten

01 januar 2014

Selvom fristen for betaling af moms er forlænget for et stort antal små og mellemstore virksomheder, så skal de stadig indberette deres salg til kunder i andre EU-lande på månedsbasis.

Virksomheder med en omsætning på mellem 1 og 5 mio. kr. skal fremover kun afregne moms halvårligt mod hidtil kvartalsvis. Det skyldes, at de i momsmæssig henseende flyttes fra gruppen ”mellemstore virksomheder” til gruppen ”små virksomheder”. Oprindelig skulle dette først gælde fra næste år, men lempelsen er fremrykket til 2014. Lovforslaget herom er i øjeblikket til behandling i Folketinget og bliver vedtaget inden længe.

Virksomheder med en omsætning på mellem 15 og 50 mio. kr. skal fremover afregne moms kvartalsvis mod hidtil månedsvis. Det skyldes, at de flyttes fra gruppen ”store virksomheder” til gruppen ”mellemstore virksomheder”.

Samlet er det altså et ganske stort antal virksomheder, som her fra 2014 skal afregne moms på et senere tidspunkt end hidtil.

Inden for gruppen af de berørte virksomheder er der et stort antal, som sælger deres varer eller ydelser til kunder i andre EU-lande. Disse virksomheder har hidtil indberettet dette salg til den såkaldte EU-salgsliste på månedsbasis. Og det skal de – uanset de ændrede tidspunkter for momsangivelsen – fortsætte med. Indberetningen skal fortsat ske senest den 25. i hver måned.

EU-salgslisten er et kontrolsystem som SKAT bruger til sikring af en korrekt momsmæssig behandling af de varer og ydelser, der handles inden for EU. Indberetningen til systemet skal stemme med de beløb, som indberettes i rubrik B på momsangivelsen.