Indberetning af omstruktureringer

06 maj 2015

Med virkning pr. 1. oktober 2014 skal alle omstruktureringer inden for fusionsskatteloven, det vil sige fusioner, spaltninger og tilførsel af aktiver indberettes til SKAT. Indberetningspligten vedrører alle de omstruktureringer, der vedtages efter den 1. oktober 2014.

Indberetningsfristen er 1 måned fra vedtagelsen af omstruktureringen.

Indberetningen skal ske digitalt via SKATs tast-selv-system. Det fremgår af TastSelv, hvilke oplysninger der skal indberettes.

Konsekvensen af manglende eller for sen indberetning kan principielt være, at omstruktureringen bliver skattepligtig. Det er derfor vigtigt, at tidsfristen for denne indberetning overholdes.

BDO deltager gerne som rådgiver i omstruktureringer, og såfremt det er aftalt, at vi foretager denne indberetning til SKAT på kundens vegne, er det vigtigt at sikre, at vi hurtigst muligt efter vedtagelsen af omstruktureringen får besked om vedtagelsen af den pågældende omstrukturering, så indberetningen kan blive foretaget rettidigt og korrekt.

Vi vil altid gøre vores for, at alle regler og frister overholdes. Kontakt os gerne ved spørgsmål omkring omstruktureringer.