Importørvirksomheder kan forvente efterregninger fra SKAT

08 april 2014

SKAT har sendt brev til virksomheder, der importerer varer fra lande uden for EU, for at fortælle, at de intensiverer kontrollen af de brancher, der laver mange fejl ved tariferingen.

Danske virksomheder skal betale told, når de importerer varer fra lande uden for EU. Størrelsen af tolden afhænger af varens art, og det er lidt af en kunstart at tarifere rigtigt. En bestemt vare kan således nemt have flere satser. Fx er toldsatsen for sko enten 8 % eller 18 % afhængig af, om overdelen er af læder eller af andet materiale.

SKAT har tidligere konstateret, at mange brancher har svært ved tariferingen og ofte betaler for lidt i told. Den tendens ser ud til at fortsætte, og SKAT har derfor igangsat et projekt, hvor de vil kontrollere de virksomheder, som oftest begår fejl.

SKAT nævner ikke, hvilke brancher, der især kan forvente kontrolbesøg, men vi gætter på, at fokus i første række vil være rettet mod virksomheder, der importerer tekstil- eller fødevarer, hvor der ofte er forskellig told på varer, der ligner hinanden og derfor større risiko for fejltarifering. Også de virksomheder, der har bevilling til toldfritagelse, kan sikkert forvente besøg.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker en vurdering af, hvorvidt I tariferer korrekt eller en second opinion i forlængelse af et kontrolbesøg fra SKAT. Vores erfaring er, at også SKAT kan have svært ved at finde de rigtige toldsatser.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.