Ikrafttræden af den nye årsregnskabslov

21 oktober 2015

Tilbage i maj måned vedtog Folketinget en lang række ændringer af årsregnskabsloven. Som udgangspunkt har ændringerne først virkning fra 2016, men faktisk kan de bruges allerede fra i år.

De vedtagne ændringer er så mange og så omfattende, at vi omtaler den ændrede lov som den ”nye” årsregnskabslov. Den oprindelige lov er fra 2001.

Loven har virkning for de regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. Der er imidlertid indsat en overgangsbestemmelse, der betyder, at de nye regler allerede kan anvendes for regnskabsår, der slutter den 31. december 2015 eller senere.

Selskaber med kalenderårsregnskab kan altså vælge at bruge de nye regler allerede for 2015 og skal senest gøre det fra 2016.

Selskaber med skævt regnskabsår kan vælge at bruge de nye regler for regnskabet for 2015/16 og skal senest gør det fra 2016/17.

I BDO anbefaler vi vores kunder at overveje, om de med fordel kan gøre brug af nogle af de nye regler allerede for 2015. Der er mulighed for i overgangsperioden 2015 at vælge blandt de nye bestemmelser i loven, så længe det sker systematisk og konsekvent.

Som nævnt er loven ændret på en lang række områder. Nogle af ændringerne vedrører alle regnskabsklasser, mens andre kun gælder for en eller flere af disse. Blandt ændringerne kan vi nævne følgende:

  • Beløbsgrænserne for regnskabsklasse B og C er ændret. Grænsen for, hvornår der skal aflægges koncernregnskab, er ligeledes forhøjet.
  • Under regnskabsklasse B er der indført en ny type virksomheder – mikrovirksomheder – der er fritaget for enkelte notekrav mod samtidig at blive underlagt nogle regnskabsmæssige restriktioner.
  • Dattervirksomheder i regnskabsklasse mellem-C kan ved overholdelse af en række betingelser rykkes til regnskabsklasse B.

De nye regnskabsklasser ser sådan ud:

Små virksomheder
  Før Efter
Nettoomsætning, mio. kr. 0 - 72 0 - 89
Balancesum, mio. kr. 0 - 36 0 - 44
Antal ansatte 0 - 50 0 - 50

 

Mellemstore virksomheder
  Før   Efter  
Nettoomsætning, mio. kr. 72 - 286 89 - 31
Balancesum, mio. kr. 36 - 143 44 - 156
Antal ansatte 50 - 250 50 - 250

 

Store virksomheder
  Før Efter
Nettoomsætning, mio. kr. >286 >313
Balancesum, mio. kr. >143 >156
Antal ansatte >250 >250

 

Små virksomheder er omfattet af regnskabsklasse B, mens både mellemstore og store virksomheder er omfattet af regnskabsklasse C. Overgangen fra B til C såvel som fra mellem-C til store-C sker, når virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår har overskredet to af de tre størrelsesgrænser.