Ikke ejendomsværdiskat af ubeboeligt sommerhus

06 maj 2015

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået, at der kun skal betales ejendomsværdiskat af et sommerhus, hvis dette er egnet som fritidsbolig. At det på anden vis har været brugt privat er uden betydning.

Den konkrete sag handlede om en ejendom på 12.656 kvadratmeter, der var vurderet som et sommerhus, men som kun rummede et skur samt et træhus på kun 18 kvadratmeter. Huset var uden køkkenfaciliteter, toilet, el, vand og varme og havde aldrig været anvendt til beboelse, men kun til opbevaring af havemøbler og redskaber.

SKAT gjorde gældende, at der skulle betales ejendomsværdiskat af ejendommen, fordi huset ubestrideligt havde været anvendt til private formål i form af opbevaring af havemøbler mv.

Heri var Landsskatteretten ikke enig. Retten fastslog, at opkrævning af ejendomsværdi-skat forudsætter, at der på ejendommen ligger en bygning, der er egnet til fritidsbolig. Dette var ikke tilfældet, og den opkrævede skat skulle derfor tilbagebetales.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.