Husstandsvindmøller på blandede ejendomme

03 december 2014

En husstandsvindmølle kan godt betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig forstand og som en økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand. Det giver mulighed for afskrivning og for momsfradrag.

Skatterådet har i en ny afgørelse taget stilling til de skatte- og momsmæssige konsekvenser i de tilfælde, hvor ejeren af en blandet ejendom – i det konkrete tilfælde en landbrugsejendom – køber en husstandsvindmølle, hvorfra den producerede strøm skal anvendes i privatboligen henholdsvis i erhvervsbygningerne, mens den overskydende del skal sælges til elforsyningsselskabet.

Skattemæssigt fastslog Skatterådet, at vindmøllen skulle anses for en selvstændig virksomhed, og at denne kunne anses for erhvervsmæssig. Der blev herved henvist til, at størstedelen af strømmen skulle sælges til nettet, og at der var fremlagt et budget, der gav grund til at formode, at driften ville være rentabel. Dermed kunne ejeren foretage skattemæssige afskrivninger på anskaffelsessummen, ligesom eventuelle underskud ville kunne modregnes i anden indkomst.

Ved opgørelsen af det skattemæssige resultat af vindmølledriften skulle ejeren i 2014 indtægtsføre et beløb på 2,22 kr. pr. kWh af den strøm, der blev brugt i stuehuset, men ikke af den del, som blev brugt i erhvervsbygningerne.

Momsmæssigt bekræftede rådet, at driften af vindmøllen kunne anses for en økonomisk virksomhed med den konsekvens, at købsmomsen kunne fradrages. Dog skulle der i så fald betales såkaldt udtagningsmoms af strømmen til stuehuset.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.