Husk moms ved udlån af medarbejdere

18 november 2015

Højesteret har endeligt fastslået, at udlån af medarbejdere er en økonomisk aktivitet i momsmæssig forstand. Den udlånende virksomhed skal derfor betale moms af det vederlag, som modtages fra låneren.

Ved udlån af medarbejdere forstås den situation, hvor medarbejdere ansat i virksomhed A rent faktisk arbejder for virksomhed B, hvorfor virksomhed B refunderer hele eller dele af den løn, som virksomhed A udbetaler til de pågældende medarbejdere.

Normalt sker udlånet på non-profit vilkår, således at virksomhed A ikke opnår nogen fortjeneste ved arrangementet. I de fleste tilfælde sker udlån af medarbejdere mellem koncernforbundne selskaber eller mellem virksomheder, der på anden måde er tæt forbundne.

Udlån af medarbejdere er ganske ukompliceret, når begge parter driver almindelig momspligtig virksomhed, idet udlånerens momspligt modsvares af lånerens momsfradragsret. Blot skal parterne huske, at der skal udstedes faktura med moms. Og er dette ikke sket, er det faktisk muligt at reparere på fejlen med tilbagevirkende kraft ved at udstede en faktura med moms og en kreditnota for gamle fakturaer uden moms.

Hvis udlånet derimod sker til en virksomhed, som kun har begrænset eller ingen momsfradrag, opstår der asymmetri. Det var tilfældet i den netop afgjorte sag, hvor den ene part drev en momsfri aktivitet (personbefordring).

I sin dom fastslog Højesteret, ligesom Østre Landsret tidligere havde gjort, at udlånet havde karakter af en økonomisk aktivitet i momsmæssig forstand, og at det derfor var med rette, at SKAT havde opkrævet moms hos den udlånende part.

I nogle tilfælde kan den momsmæssige ulempe imødegås via en fællesregistrering. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at overføre medarbejdernes ansættelsesforhold. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at der ved overvejelser omkring udlån af medarbejdere tænkes på de mulige momsmæssige konsekvenser.