Husk de nye skatteregler for små fonde

20 april 2016

Tilbage i 2014 blev kapitalkravene til fonde ændret med den virkning, at mange mindre fonde ikke længere er omfattet af reglerne i fondsbeskatningsloven. De fleste bliver derved reelt skattefrie.

Fonde med aktiver på under 1 mio. kr. er ikke længere omfattet af reglerne i fondsbeskatningsloven, men skal i stedet beskattes efter reglerne i selskabsskatteloven. Det betyder, at de kun skal betale skat af overskud af erhvervsmæssig virksomhed, herunder af indkomst ved udlejning af fast ejendom.

Små fonde, der ikke har erhvervsmæssige aktiviteter, men kun formueafkast, bliver dermed reelt skattefrie, ligesom de ikke længere skal indberette uddelinger til SKAT. Der sker ingen form for overgangsbeskatning i forbindelse med skiftet fra fondsbeskatning til selskabsbeskatning.

Fonde med kalenderårsregnskab er omfattet af de nye regler fra og med indkomståret 2015, som man mange steder netop nu udarbejder regnskab for.