Hjælp til foreninger og vandværker med solceller på taget

09 marts 2016

Idrætsforeninger, der opsætter et solcelleanlæg på klubhuset, samt vandværker m.fl., der opsætter tilsvarende anlæg eller køber en vindmølle, har skattemæssige udfordringer, hvis de er tilsluttet elnettet.

Foreninger, mindre vandværker og havne m.fl. - der ellers normalt ofte er fritaget for beskatning - anses i skattemæssig forstand for elselskaber, hvis de investerer i et solcelleanlæg eller i en vindmølle og bliver tilsluttet elnettet.

Det betyder, at foreningen, vandværket og havnen m.fl. bliver skattepligtig af alle sine indtægter. Også af dem, som ikke har noget med elproduktionen at gøre, fx kontingentindtægter.

Dette er ikke hensigtsmæssigt. Skatteministeren har derfor fremsat et lovforslag, der ændrer reglerne derhen, at foreninger og selskaber mv., der alene ejer mindre anlæg – defineret som anlæg med en samlet kapacitet på 25 kW eller derunder – alene skal betale skat af overskuddet ved salg af elektricitet til nettet.

De berørte foreninger mv. slipper altså ikke for beskatning, men denne reduceres til kun at omfatte elproduktionen og kun den del, der sælges. Elektricitet, der anvendes af foreningen selv, skal ikke indgå ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

De nye regler skal efter forslaget først have virkning fra og med indkomståret 2017, men foreningerne m.fl. kan dog vælge at anvende dem allerede fra i år. Det vil de nok alle vælge at gøre.