Højere beløbsgrænser giver ikke lavere skat

10 september 2014

Skatteministeriet har offentliggjort beløbsgrænserne for 2015. De umiddelbare skattelettelser udlignes dog for de fleste, da bundskatten og det skrå skatteloft samtidig hæves.

Topskattegrænsen hæves med 10.100 kr. til 459.200 kr. Det giver isoleret set en skattelettelse på 1.515 kr. til dem, der ligger over grænsen. Kun personer med en gennemsnitlig månedlig indkomst på over 41.595 kr. skal i 2015 betale topskat.

Grænsen for hvornår positiv kapitalindkomst skal indgå i topskattegrundlaget hæves med 600 kr. til 41.400 kr. (82.800 kr. for ægtepar).

Personer i arbejde kan glæde sig over en stigning i det maksimale beskæftigelsesfradrag på hele 1.800 kr., sådan at det i 2015 udgør 26.800 kr.

Grænsen for den lave beskatning (27 %) af aktieindkomst hæves i 2015 med 700 kr. til 49.900, mens grænsen for det maksimale indskud på ratepensioner hæves med 800 kr. til 51.700 kr.

Personfradraget til personer over 18 år hæves med 600 kr. til 43.400 kr., mens personfradraget til unge under 18 år hæves med 500 kr. til 32.600 kr.

For de fleste vil de skattelettelser, der følger af de højere beløbsgrænser, dog blive udlignet helt eller delvist som følge af højere skattesatser. Både bundskatten og det skrå skatteloft forhøjes således i 2015 med 0,25 procentpoint i forhold til det ellers fastsatte. Bundskattesatsen fra 7,83 % til 8,08 %, og det skrå skatteloft fra 51,70 % til 51,95 %. Det fremgår af et udkast til lovforslag, som i øjeblikket er i høring.

De gavmilde kan se frem til, at grænsen for det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner hæves med 200 kr. til 15.000 kr., mens grænsen for afgiftsfrie gaver til nærtstående hæves med 900 kr. til 60.700 kr. for gaver til børn og børnebørn m.fl. og med 300 kr. til 21.200 kr. for gaver til svigerbørn.

Lønmodtagere, der rejser meget, kan se frem til kun små stigninger i satserne for skattefri rejsegodtgørelser. Kostsatsen stiger med 7 kr. til 471 kr. pr. døgn, mens logisatsen stiger med 3 kr. til 202 kr.

For lønmodtagere, der ikke modtager skattefrie rejsegodtgørelser, men som i stedet foretager fradrag for rejseudgifter på selvangivelsen, stiger det maksimale fradrag med 400 kr. til 25.900 kr. i 2015.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.