Gratis webinar om prisfastsættelse af virksomheder

04 maj 2016

Mange virksomhedsejere og –ledere står over for salg af deres virksomhed eller over for tilkøb af en anden virksomhed. På dette webinar gennemgår vi den vanskelige prisfastsættelsesproces.

Webinaret retter sig særligt mod virksomhedsejere og -ledere.

På webinaret gennemgås prisfastsættelsesprocessen fra den indledende finansielle værdivurdering til fastlæggelsen af den endelige pris.

Der lægges særlig vægt på de forhold af in- og ekstern karakter, der erfaringsmæssigt har indflydelse på den endelige købs-/salgspris. Og der vil selvfølgelig være adgang til at stille spørgsmål.

Webinaret holdes den 23. maj 2016 i tidsrummet 15-16. Du kan læse mere om webinaret på vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig. Der er et begrænset antal pladser.