Godtgørelse af energiafgifter for 2013

11 marts 2014

Det er højsæson for udarbejdelse af årsregnskaber for 2013. I den forbindelse skal der tjekkes op på, om virksomheden har opnået refusion af energiafgifter i det omfang, som den er berettiget til.

I 2013 kunne der opnås godtgørelse med følgende satser:

  • El til procesformål: 71,0 øre/kWh i januar og 72,4 øre/kWh i resten af året.
  • El til rumvarme, varmt vand og komfortkøling: 41,3 øre/kWh.
  • Vandafgift: 6,13 kr./m3.
  • Naturgas til proces: 204,1 øre/Nm3 i januar og 244,0 øre/Nm3 i resten af året.
  • Olie og kul til procesformål: 85,2 % af den faktisk betalte afgift i januar og 87,3 % af den faktisk betalte afgift i resten af året.

Det er en grundlæggende betingelse for godtgørelse, at virksomheden har fradrag for hele eller dele af momsen af energiudgifterne, at virksomheden selv forbruger energien, og at der sker en fordeling mellem proces og øvrige formål.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.