Godtgørelse af elafgift med tilbagevirkende kraft

25 marts 2014

Skatterådet har i en ny afgørelse bekræftet, at en virksomhed med aktiviteter inden for databehandling er berettiget til godtgørelse af elafgift. Ikke bare fremadrettet, men også bagud i tid.

Sagen handlede om en virksomhed, hvis aktivitet bestod i at modtage oplysningerne om kundernes internettrafik og derefter bearbejde de modtagne data elektronisk med henblik på at lede disse tilbage til kunderne i en form, hvorefter disse fx kan se, hvor mange internetbrugere, der har benyttet disses onlinereklamer.

Virksomheden anmodede skatterådet om bindende svar om, hvorvidt virksomheden kunne sidestilles med et edb-bureau med den konsekvens, at den kunne få godtgjort afgiften på den elektricitet, der anvendes i virksomhedens datacentre.

Dette bekræftede Skatterådet i sit svar, som du kan læse her. Rådet tilføjede, at virksomheden på grundlag af svaret ville kunne søge om godtgørelse med tilbagevirkende kraft, hvis de faktiske forhold var de samme. Helt præcis 3 år tilbage regnet fra datoen for indsendelsen af anmodningen om det bindende svar.
 
BDO mener
Der er for så vidt intet overraskende i svaret. Heller ikke i at der kan søges om godtgørelse med tilbagevirkende kraft.

Når vi alligevel nævner afgørelsen, er det fordi, den illustrerer, at der fortsat er virksomheder, der ikke er opmærksomme på mulighederne for godtgørelse af elafgift. Det gælder især for advokat- og revisionsfirmaer, reklamebureauer, landinspektører, ejendomsmægler og rådgivende ingeniører samt for biografer, teatre, forlystelsesparker og vandlande. Dels på deres el til opvarmning og/eller til aircondition og dels, hvis de har elforbrug til andre aktiviteter end deres branche umiddelbart tilsiger.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker en vurdering af, hvorvidt I er berettiget til godtgørelse, eller om I beregner jeres godtgørelse korrekt. 


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.