Giv ikke gavekort som julegave til personalet

16 november 2016

Det er højtid for overvejelser omkring årets julegave til medarbejderne. I mange virksomheder vil man helst bare give et gavekort, men det er en dårlig idé. Gavekort kan nemlig ikke gives skattefrit. De sidestilles med pengeløn.

Grænsen for den skattefrie julegave er ligesom sidste år 800 kr. inklusive moms. Det svarer til 640 kr. før moms.

Også den øvre grænse for skattefrie personalegoder er uændret 1.100 kr. inklusive moms. Medarbejdere, der ikke i årets løb har modtaget nogen form for skattepligtige personalegoder eller gaver fra deres arbejdsgiver, kan derfor rent faktisk modtage en julegave på op til 1.100 kr., uden at det udløser skat.

Der skal betales skat af gavekort
Praksis i forhold til gavekort er ikke ændret. Det er således stadig ikke muligt at give gavekort til den lokale handelsstandsforening eller til bestemte forretninger, uden at det udløser skat. Det gælder, uanset om gavekortet gives som julegave eller i anledning af en rund fødselsdag, et sølvbryllup eller lignende. Og det er uden betydning, at gavekortet måske ikke kan veksles til kontanter.

Og det er ikke et forhold, som SKAT ser gennem fingre med. Sidste år så vi et tilfælde, hvor SKAT efter et kontrolbesøg på en stor arbejdsplads krævede beskatning af mere end 350 gavekort med et gennemsnitligt pålydende på under 300 kr. Enkelte på kun 50 kr.

Gavebeviser, der giver adgang til at vælge en eller flere gaver fra en liste, hvis indhold er bestemt af arbejdsgiveren, kan derimod godt gives som en skattefri julegave. Det gælder også gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold, hvis de ikke kan byttes til andre ydelser eller veksles til kontanter.

Moms af udgifter til julegaver kan ikke fradrages i momsregnskabet.