Genvalg af international sambeskatning

31 december 2014

Koncerner, som valgte international sambeskatning for første gang for indkomståret 2005, skal inden udgangen af januar måned 2015 give besked til SKAT, hvis de ønsker at fortsætte hermed.

Koncerner, der vælger international sambeskatning, er som udgangspunkt bundet af valget i en periode på 10 år. Det betyder ikke, at der ikke kan ske udtræden i 10 års perioden, men i så fald skal hele en eventuel genbeskatningssaldo medregnes ved indkomstopgørelsen hos administrationsselskabet i det indkomstår, hvori sambeskatningen ophører.

Ved udløbet af bindingsperioden kan koncernen vælge at fortsætte med international sambeskatning i en ny 10 års periode eller udtræde af sambeskatningen mod beskatning af en eventuel genbeskatningssaldo. Genbeskatningen er dog i sådanne tilfælde maksimeret til en fiktiv likvidationsavance.

Koncerner med kalenderårsregnskab, som valgte international sambeskatning for første gang for indkomståret 2005, skal derfor inden udgangen af januar måned 2015 give besked til SKAT, hvis de ønsker at fortsætte hermed.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.