Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Gaveoverdragelse af ikke-børsnoterede aktier

28 januar 2015

Skatterådet har fastslået, at værdien af unoterede aktier ved gaveoverdragelser kan ansættes efter de særlige skattekursregler, selvom aktierne i andre sammenhænge værdiansættes efter andre regler.

Det er ikke hverdagskost, at Skatterådet underkender en indstilling fra SKAT, men det er faktisk sket i en sag, som SKAT netop har offentliggjort afgørelsen i.

Der var tale om et ikke-børsnoteret selskab, hvor hovedaktionæren ønskede at gennemføre en familieoverdragelse af en del af aktiekapitalen og forinden ønskede skattemyndighedernes stillingtagen til, hvorledes aktierne kunne værdiansættes.

Sagens hovedspørgsmål var, om aktierne ved overdragelsen kunne værdiansættes efter de særlige skattekursregler, selvom de forinden var værdiansat efter andre principper ved afgørelsen af, om aktierne kunne overdrages med skattemæssig succession.

SKAT indstillede, at der blev svaret nej til dette spørgsmål, men indstillingen blev ikke tiltrådt af Skatterådet, som fastslog, at der ved gaveoverdragelse af ikke-børsnoterede aktier består et retskrav på at kunne anvende skattekursreglerne, hvis handelsværdien af aktierne ikke kan fastslås ved tidligere handler, og der i øvrigt ikke er særlige omstændigheder, der taler for en fravigelse af skattekursen.

Selvom de ”særlige omstændigheder” ikke er defineret, så viser afgørelsen, at skattekursen er og bliver udgangspunktet, når unoterede aktier skal værdiansættes ved gaveoverdragelser.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.