Gamle momspenge til holdingselskaber – fristen udløber snart

04 maj 2016

Mandag den 16. maj 2016 er formelt set sidste frist for holdingselskaber til at søge om tilbagebetaling af moms af rådgiveromkostninger i forbindelse med køb af datterselskaber.

Tilbage i november måned 2015 udsendte SKAT et styresignal, hvorefter holdingselskaber, der leverer momspligtige ydelser – typisk managementydelser – til deres datterselskaber, kan få genoptaget deres momsangivelser tilbage til afgiftsperioder, der var påbegyndt, men ikke udløbet, den 16. juli 2005.

Ved genoptagelsen kan der søges om tilbagebetaling af moms af rådgiveromkostninger i forbindelse med køb af datterselskaber, hvis det ved købet var hensigten at foretage indgriben i administrationen af datterselskaber, jf. vores artikel om styresignalet i Depechen 2015, nr. 24.

Fristen for genoptagelse tilbage til 2005 udløber formelt set mandag den 16. maj 2016, men da det er identisk med 2. pinsedag – og dermed er en helligdag – vil ansøgninger, der indgives den 17. maj 2016 formentlig også være rettidige.

Holdingselskaber, der ikke leverer momspligtige ydelser, har fortsat kun begrænset fradrag for moms af rådgiveromkostninger.