Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Frokost på jobbet – skat og moms

11 marts 2015

Flere og flere virksomheder etablerer madordninger for deres medarbejdere. Vi giver et overblik over de moms- og skatteregler, som skal iagttages i den forbindelse. 

Skattemæssigt kan arbejdsgiveren fratrække sine nettoudgifter til madordningen som en personaleomkostning. Spørgsmålet er kun, hvor meget medarbejderne selv skal betale for at undgå beskatning af værdien af hel eller delvis fri kost.

Momsmæssigt har arbejdsgiveren fradrag for momsen af udgifterne til mad og drikke, men skal til gengæld betale moms af medarbejdernes betaling. Herudover skal virksomheden betale en særlig salgsmoms – såkaldt kantinemoms – hvis medarbejdernes betaling ikke dækker virksomhedens udgifter til ordningen.

Når det gælder størrelsen af medarbejdernes egenbetaling, skal denne i 2015 som altovervejende hovedregel udgøre mindst 15 kr. pr. måltid. Er der også adgang til drikkevarer i form af mælk, saftevand, juice, sodavand eller øl udgør satsen 20 kr. pr. måltid. Arbejdsgiverens faktiske udgifter til ordningen er uden betydning.

Medarbejdernes egenbetaling må gerne opkræves med et fast månedligt beløb, som er fastsat ud fra, hvor mange gange disse rent faktisk spiser på jobbet. Betalingen skal ske af beskattede midler og kan altså ikke ske via en bruttolønsreduktion.

Momsmæssigt skal der som nævnt afregnes moms af medarbejdernes egenbetaling. Og dækker medarbejdernes betaling ikke udgifterne til køb eller fremstilling af maden, skal der tillige betales en særlig kantinemoms.

Virksomheder, som får leveret mad og drikkevarer i færdig stand fra en ekstern leve-randør, skal – udover moms af medarbejdernes egenbetaling – beregne salgsmoms af forskellen mellem de faktiske købsomkostninger og medarbejdernes egenbetaling.

Virksomheder, som anvender egen arbejdskraft til indkøb og fremstilling af maden, skal beregne moms af fremstillingsprisen. Heri indgår også løn til kantinemedarbejderne samt en andel af øvrige omkostninger (husleje, el, vand, varme m.v.).

Virksomheden kan beregne denne moms ud fra de faktiske omkostninger eller efter en forenklet ordning, hvor der til de faktiske udgifter til råvarer kan tillægges 5 % tildækning af lokaleomkostninger samt 75 % af alle lønomkostninger til kantinepersonalet.