Fritagelse for renter ved for sen betaling af moms

30 juli 2014

Skatteankestyrelsen har i en ny afgørelse fritaget et selskab for betaling af 412.792 kr., som selskabet ellers var blevet pålagt i renter på grund af en overskridelse af betalingsfristen med 9 dage.

Moms, der ikke betales til tiden, pålægges en rente på lige under 1 % for hver påbegyndt måned regnet fra den 1. i den måned, hvor beløbet skulle være betalt.

Den konkrete sag handlede om et selskab, der skulle have betalt moms for februar måned 2013 senest den 25. marts 2013, men som først fik betalt den 3. april 2013. Selvom forsinkelsen kun var på 9 dage, blev selskabet pålagt renter for 2 måneder, fordi man havde passeret et månedsskifte.

Forsinkelsen skyldtes, at betalingen ved en fejl ikke var sket via PBS, hvilket ellers var normal praksis, ligesom der gik nogle ekstra dage med at opdage fejlen på grund af påskeferie.

SKAT havde i første omgang afslået at fritage selskabet for rentetillægget, fordi betalingen var sket mere end 6 dage for sent, hvilket er den normale grænse.

Skatteankestyrelsen gav imidlertid selskabet medhold i klagen med den begrundelse, at overskridelsen på 9 dage var sket i forbindelse med påskehelligdagene, ligesom der var tale om et førstegangstilfælde. Du kan læse afgørelsen her.

Kommentar

En virksomhed kan fritages for strafrenter af 2 årsager:

Enten hvis overskridelsen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden i øvrigt betaler straks derefter.

Eller hvis overskridelsen kun er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde, eller der foreligger undskyldelige forhold.

I den konkrete sag var det sidstnævnte mulighed, der reddede virksomheden. Afgørelsen er det første eksempel på, at den normale grænse på 6 dage ikke er ufravigelig.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.