Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Fratrædelsesgodtgørelse eller erstatning

17 juni 2015

En ny afgørelse fra Landsskatteretten viser, at ordvalget i en skriftlig aftale i sig selv kan få betydning for den skattemæssige behandling af denne.

Den konkrete sag handlede om en virksomhed, som kulancemæssigt havde udbetalt et beløb på 225.000 kr. til en sygemeldt medarbejder i forlængelse af, at han blev opsagt med 5 måneders varsel til fratræden den 30. juni 2013.

Den opsagte medarbejder gjorde gældende, at beløbet var skattefrit, fordi der var tale om en erstatning for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven, mens SKAT krævede skat af beløbet med den begrundelse, at der i skattemæssig henseende var tale om en almindelig skattepligtig fratrædelsesgodtgørelse.

Landsskatteretten gav SKAT medhold, men det skete med mindst mulig margen, idet de 4 retsmedlemmer var delt i to lige store lejre. Retsformandens stemme var derfor afgørende, og han mente ligesom et andet retsmedlem, at godtgørelsen skulle beskattes som fratrædelsesgodtgørelse.

Ifølge den offentliggjorte kendelse skete det med den begrundelse, at der i referatet fra det møde, som virksomheden havde holdt med medarbejderen og en repræsentant fra dennes fagforening, blot stod, at virksomheden kulancemæssigt skulle udbetale det pågældende beløb. Der stod intet om, at det skulle være en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, uanset at dette havde været drøftet på mødet.

Kendelsen har ikke i sig selv nogen større betydning, fordi praksis efterfølgende er ændret sådan, at godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven nu altid beskattes som fratrædelsesgodtgørelse. Dette var ikke tilfældet på det tidspunkt, hvor den konkrete aftale blev indgået. Dengang blev sådanne erstatninger anset for skattefrie.

Afgørelsen kan imidlertid bruges til at illustrere, hvor vigtigt det helt generelt er, at der udvises omhu ved udformningen af skriftlige aftaler, idet de skattemæssige konsekvenser heraf næsten uden udtagelser afgøres ud fra det skrevne. Hvis det er praktisk muligt, bør den skattemæssige betydning af enhver aftale undersøges på forhånd, ligesom det kan være en god ide, at der i aftalen indsættes et afsnit med en beskrivelse af parternes forventninger til de skattemæssige virkninger af denne.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.