Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Fradrag for renter af privat gæld – indberetning til SKAT

13 januar 2014

Egen indtastning af fradrag for renter af privat gæld og for betalte underholds- og børnebidrag bliver fremover kun muligt, hvis du indberetter til SKAT, hvem der har modtaget pengene.

Selvangivelsesproceduren for lønmodtagere er gennem årene blevet forenklet derved, at arbejdsgivere, banker, realkreditinstitutter, pensionsselskaber og mange andre er blevet pålagt at indberette forskellige oplysninger til SKAT, som derfor kan fortrykke langt de fleste af tallene på årsopgørelsen.

Men der findes stadig enkelte ting, som SKAT ikke ved besked om, og som skatteyderne derfor selv skal selvangive via TastSelv. Det gælder blandt andet renter af privat gæld samt underholds- og børnebidrag.

Mens betalerne af sådanne beløb normalt har været flinke til at huske deres fradrag, så er det fornemmelsen hos SKAT, at det har knebet mere med hukommelsen hos modtagerne.

I 2009 vedtog Folketinget derfor en lov om, at dem, der betaler, kun kan få fradrag for de betalte renter og bidrag, hvis de giver SKAT oplysning om personnummeret på modtageren. Det har imidlertid taget en rum tid at få teknikken til indberetningen på plads. Loven har derfor først fået virkning for indkomstår, der begyndte den 1. januar 2013 eller senere.

Indberetning for indkomståret 2013 kan ske fra og med mandag den 10. marts 2014, hvor selvangivelsen frigives. I praksis kommer indberetningen af personnummeret på modtageren til at ske ved, at der på TastSelv åbner sig et selvstændigt modul hertil, når fradraget skal indtastes.

Indberetningspligten gælder som nævnt dels renter af privat gæld og dels betalte underholds- og børnebidrag.

Privat gæld omfatter i første række de såkaldte familielån, men omfatter dog også gæld til personer uden for den nærmeste familie. Der skal ikke ske indberetning, hvis det er aftalt, at lånet skal være rentefrit. 


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.