Forvirring omkring befordringsfradrag

18 november 2015

Flere medier omtalte i sidste uge en undersøgelse, der viste, at mange cyklister ikke er klar over, at de er berettiget til befordringsfradrag, men det er de. Til gængæld er det ikke alle, der kører i bil, som kan få fradrag.

Har du mere end 12 km til arbejde, er du berettiget til befordringsfradrag. Det gælder, uanset om du kører i bil, tager bus, tog og/eller metro eller cykler. Og sådan har det været i mange år. Transportformen og dine faktiske transportudgifter er uden betydning.

I år kan der fratrækkes 2,05 kr. pr. km for den del af den samlede transport, der overstiger 24 km pr. dag. Kørsel ud over 120 km pr. dag berettiger dog kun til et fradrag på 1,03 kr. pr. km, med mindre du bor i en udkantskommune. I så fald kan du bruge den høje sats også for de yderste kilometer, jf. vores artikel herom i Depechen 2014, nr. 17.

Bor du 30 km fra din arbejdsplads, og kører du turen 225 gange (45 uger á 5 dage) om året, kan dit befordringsfradrag i år beregnes til 16.605 kr. ((60-24) x 225 x 2,05).

Befordringsfradraget er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag. Det betyder, at skatteværdien af fradraget udgør lige i underkanten af 30 %. For hver 10.000 kr. i fradrag sparer du således ca. 3.000 kr. i skat.

Du kan også få befordringsfradrag, selvom du kører med andre. Er I 4 kolleger, som skiftes til at køre, er I alle berettiget til fuldt befordringsfradrag. Eventuelle betalinger mellem jer – fordi I måske ikke kører lige meget – er uden skattemæssig betydning.

Derimod er du ikke berettiget til befordringsfradrag, hvis din transport til og fra jobbet betales af din arbejdsgiver eksempelvis via en firmabil eller mandskabsvogn. Eller rettere – du må gerne tage befordringsfradrag, men i så fald skal du beskattes af et tilsvarende beløb som værdi af fri transport, og det kan ikke betale sig.