Formueskattekursen genindføres alligevel ikke

02 december 2015

For at få finanslovsaftalen i hus måtte regeringen opgive sit ønske om at genindføre formueskattekursen. Til gengæld sænkes gave- og arveafgiften, men kun ved overdragelse af erhvervsvirksomheder.

Ifølge finanslovsaftalen vil bo- og gaveafgiften blive sænket fra de nuværende 15 % til ca. 13 % i 2016 og 2017, til ca. 7 % i 2018, til ca. 6 % i 2019 og til ca. 5 % i 2020 og fremefter. Nedsættelsen skal kun gælde ved overdragelse af erhvervsvirksomheder. Det fremgår ikke af aftalen, hvad der skal forstås herved, men det er nærliggende at tro, at dette vil skulle afgøres efter den gældende pengetankregel. I så fald kommer lempelsen ikke til at gælde for udlejningsejendomme og ejendomsselskaber.

Den manglende genindførsel af formueskattekursen betyder, at overdragelse af aktier skal ske til handelsværdien. Det giver især de mindre og mellemstore virksomheder udfordringer, fordi aktier i sådanne sjældent handles mellem uafhængige parter. Handelsværdien er således ukendt. Der må derfor forventes mange skattesager herom.

I modsætning til formueskattekursen lykkedes det regeringen at samle flertal for sit ønske om at gøre det muligt at overdrage virksomheder til fonde med skattemæssig succession. Det bliver efter alt at dømme efter den model, som den tidligere regering foreslog, jf. vores artikel herom i Depechen 2015, nr. 10, men dog med en lavere overdragelsesafgift som følge af sænkningen af bo- og gaveafgiften.

Fra finanslovsaftalen kan endelig nævnes, at fonde mister deres konsolideringsfradrag fra 2016, hvor også transparensreglen ophæves. Det er reglen, hvorefter selskaber, der ejes af en almennyttig fond, under visse betingelser kan undgå indkomstbeskatning.