Flere vedtagne lovforslag

31 december 2014

Lige op til jul vedtog Folketinget en række lovforslag, herunder et forslag om at nedsætte lønkravet til personer, der kan omfattes af den særlige forskerskatteordning samt forslaget om rabat på afgiften på LD-midler.

Blandt de vedtagne forslag vil vi nævne:

1. Forskerskatteordningen

Kun personer med en relativt høj løn kan blive omfattet af den danske forskerskatteordning. For at kunne tiltrække et yderligere antal specialister og andre nøglemedarbejdere er kravet til den gennemsnitlige månedsløn nedsat med ca. 14 %, således at det med virkning fra 2015 lyder på 61.500 kr. mod 70.600 kr. i 2014. Der gælder ikke noget lønkrav for personer i forskerstillinger og lignende.

Lønkravet omfatter ikke kun den sædvanlige pengeløn, men også personalegoder i form af fri bil og fri telefon samt tilskud til flytte- og leveomkostninger, herunder tilskud til børns skolepenge. Derimod omfatter lønkravet ikke værdi af fri bolig samt indkomst fra udlandet, som beskattes efter de almindelige regler med progressive skattesatser.

Du kan se den vedtagne lov her.

2. Faglige kontingenter

Loftet over lønmodtageres fradrag for udgifter til faglige kontingenter er med virkning fra 2015 hævet fra 3.000 kr. til 6.000 kr. Se loven her.

3. Rabat på afgiften på LD-midler

Som omtalt i Depechen 2014, nr. 24 gives der fra 1. april 2015 en rabat på 2,5 procentpoint til personer, der anmoder om udbetaling af deres opsparing hos LD.

Ordningen med rabat på afgiften på kapitalpensioner, der omlægges til aldersopsparinger, er samtidig forlænget til udgangen af 2015.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.