Feriepengeforpligtelse direktører – skattemæssig behandling

13 januar 2016

Både selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber mv. kan efter fast praksis fratrække skyldige feriepenge allerede i optjeningsåret. Det gælder også i forhold til direktører, der ikke er omfattet af ferieloven.

I en artikel i Depechen 2015, nr. 26 omtalte vi den regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelser i forhold til direktører, der ikke er omfattet af ferieloven. Konklusionen var, at det vil være yderst sjældent, at der ikke i årsregnskabet vil skulle afsættes skyldige feriepenge til sådanne.

Skattemæssigt kan arbejdsgivere vælge mellem at fratrække udgiften til ferieløn i optjeningsåret eller i udbetalingsåret, men de fleste vælger selvsagt at gøre det i optjeningsåret, således at der er symmetri mellem den regnskabs- og skattemæssige behandling af udgiften.

Adgangen til skattefradrag i optjeningsåret gælder også i forhold til ferieløn til direktører, herunder hovedaktionærer. Det fastslog Landsskatteretten helt tilbage i 1987. Den konkrete sag handlede om en direktør og hovedanpartshaver, som ikke havde nogen egentlig (skriftlig) ansættelseskontrakt med sit selskab, men som var aflønnet efter samme principper som selskabets øvrige funktionærer og derfor oppebar løn under ferie.

Landsskatteretten fastslog på denne baggrund, at selskabet kunne fratrække feriepengeforpligtelsen vedrørende direktøren, da det var godtgjort, at denne havde ret til ferie med løn og dermed også feriepenge ved eventuel fratrædelse. Afgørelsen er omtalt i SKAT’s juridiske vejledning og er således udtryk for gældende praksis.