Feriekørsel i gulpladebiler

29 juni 2016

Reglerne om dagsbeviser til biler på gule plader gør det muligt – helt lovligt – at bruge disse til privat kørsel. Også til en ferietur til udlandet. Der kan dog højst købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. år.

Normalt må biler på gule plader kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Reglerne om dagsbeviser gør det imidlertid muligt at frikøbe en gulpladebil til privat kørsel, uden at dette får moms- eller skattemæssige konsekvenser for hverken virksomheden eller medarbejderen.

Et dagsbevis til en bil med en totalvægt på op til 3 ton koster 225 kr. pr. døgn. Et dagsbevis til en bil med en totalvægt på mellem 3 og 4 ton koster kun 185 kr. pr. døgn. Til gengæld skal virksomheden for sådanne biler betale såkaldt udtagningsmoms ved privat kørsel i en sådan.

Der kan købes op til 20 dagsbeviser pr. bil pr. år. Et dagsbevis skal købes senest 1 time før den private kørsel, og føreren skal medbringe dokumentation for købet i bilen. Dagsbeviserne kan købes via TastSelv eller ved brug af SKATs app. Se mere herom på SKATs hjemmeside.

Dagsbeviser kan købes for enkeltstående dage eller for flere dage i træk. Der gælder ingen restriktioner i den retning. Der gælder heller ingen regler for arten af den private anvendelse. Om bilen bruges til en flytning, til bortkørsel af affald, eller til en ferietur til udlandet er uden betydning. Der må dog ikke monteres bagsæder til lejligheden.

Reglerne gælder ikke kun for almindelige lønmodtagere, men også for ledende medarbejdere, herunder hovedaktionærer. Også selvstændige kan anvende reglerne.

Reglerne er udformet sådan, at et døgn regnes fra kl. 00:00 til 23:59. Der skal derfor både betales for det døgn, hvor bilen hentes og for det døgn, hvor den afleveres. Til en ferietur til Gardasøen med 14 overnatninger på en campingplads dernede vil de fleste derfor skulle bruge mindst 16 dagsbeviser á 225 kr. = 3.600 kr.