Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Få overblik over skatteforslagene i 2025-planen

07 september 2016

Regeringen har fremlagt sin stærkt omdiskuterede 2025-plan. Den rummer mange forslag, som nu skal forhandles. Her kan du læse mere om – og få overblik over – skattedelen af planen.

Mediernes fokus har været på lempelsen af topskatten, men faktisk rummer 2025-planen ganske mange forslag på skatteområdet. Her får du et overblik over de vigtigste:

Lempelser:

 • Topskattesatsen skal ifølge planen nedsættes med 2,5 procentpoint i 2017 og med yderligere 2,5 procentpoint i 2018, men kun for indkomster op til 1 mio. kr.
 • I 2017 indføres der et nyt ligningsmæssigt jobfradrag på 15 pct. for indkomster over 150.000 kr. og med et maksimum på 8.500 kr. I 2018 stiger fradragsprocenten til 30 og maksimum til 17.000 kr. Personer med indkomst over 300.000 kr. får kun det fulde jobfradrag, hvis de samtidig indbetaler til en pensionsordning. 
 • Den særlige PSO-afgift på el afskaffes over en 6-årig periode, der starter i 2017. Det vil fra 2022 reducere elprisen med i gennemsnit 25 pct. for virksomheder og med omkring 10 pct. for private.
 • Fra 2018 nedsættes den lave skattesats for aktieindkomst fra 27 pct. til 25 pct., og der indføres en ny sats på 35 pct. for aktieindkomst i intervallet fra 51.700 kr. til 150.000 kr. For ægtefæller er beløbsgrænsen det dobbelte.
 • Ligeledes fra 2018 skal positiv nettokapitalindkomst over 42.800 kr. udgå af topskattegrundlaget.
 • Der indføres et investorfradrag for private fra 2017. Det betyder, at 50 pct. af beløb op til 650.000 kr., der investeres i unoterede aktier, skal kunne fradrages allerede på investeringstidspunktet som et ligningsmæssigt fradrag, der i 2017 har en skatteværdi på knap 28 pct. Det fremgår ikke, hvorvidt den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne skal nedsættes med up-front fradraget.
 • Fra 2018 forhøjes bundfradraget ved værelsesudlejning henholdsvis periodisk udlejning af en helårsbolig med 10.000 kr., mens det høje bundfradrag ved sommerhusudlejning forhøjes med 5.000 kr. De ekstra fradrag er betinget af, at der gennem et bureau eller en deleøkonomisk platform foretages indberetning til SKAT af lejeindtægterne.
 • Ligeledes fra 2018 sigter regeringen mod at indføre et generelt bundfradrag for øvrige deleøkonomiske aktiviteter. Også her bliver det under forudsætning af, at der sker automatisk indberetning af indtægterne til SKAT.
 • Det foreslås, at der fra 2017 indføres en forsøgsordning, hvorefter iværksætterselskaber (IVS) i de første tre leveår får skattefrihed af en samlet indkomst på op til 7 mio. kr. i denne periode. Det svarer til en samlet skattelempelse på op til ca. 1,5 mio. kr.
 • Reglerne for anvendelse af pensionsmidler til køb af unoterede aktier lempes. Det fremgår ikke fra hvornår, men det bliver formentlig fra 2017. For opsparing over 2 mio. kr. fjernes alle begrænsninger. For opsparing under dette beløb kan højst 25 pct. af opsparingen investeres i unoterede aktier, og den enkelte investering skal udgøre mindst 50.000 kr. Det er en halvering i forhold til i dag.
 • Den politisk aftalte - men endnu ikke vedtagne - nedsættelse af gave- og arveafgiften fra 15 pct. til 5 pct. ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder skal efter planen udvides sådan, at der fra 2025 slet ikke skal betales afgift overhovedet ved sådanne overdragelser. Regeringen vil endvidere nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en model for overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde med skattemæssig succession.
 • Virksomheder, der i perioden 2017 – 2025 øger deres udgifter til forskning og udvikling, skal belønnes med et ekstra fradrag. SMV’er skal således kunne fradrage 150 pct. af den del af deres udgifter, som overstiger niveauet i 2016, mens større virksomheder skal kunne fradrage 125 pct. af deres merudgifter.
 • I 2019 indføres et teknisk beregnet fradrag for selskaber. Et såkaldt ACE-fradrag (Allowance for Corporate Equity). Det beregnes af egenkapitalen og skal tilskynde selskaber til at foretage egenkapitalfinansierede investeringer. Fradragssatsen kommer til at svare til den gennemsnitlige rente for lån med op til 2 års løbetid (ekskl. kassekreditter), men der lægges et loft på denne på 3 pct. Og fradraget skal kun beregnes af beløb, hvormed egenkapitalen stiger efter indførelsen af reglen. Egenkapital, der er opbygget inden reformtidspunktet, kommer ikke til at indgå i beregningsgrundlaget.

Skærpelser:

 • Skatteværdien af negativ kapitalindkomst (rentefradrag) nedsættes med 1 pct. årligt i en 5-årig periode, der starter i 2021. Fra 2025 vil skatteværdien dermed udgøre ca. 28 pct. for fradrag op til 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar) og ca. 20 pct. for fradrag over beløbsgrænsen. I begge tilfælde eksklusive kirkeskat.
 • Den grønne check, der udgør omkring 1.000 kr. om året og som gives over skattebilletten til personer med indkomst under 392.567 kr. efter AM-bidrag, bortfalder fra 2017.
 • Loftet for indbetalinger til aldersopsparinger foreslås nedsat fra 29.600 kr. til 5.000 kr. I de sidste fem år før pensionsalderen skal der slet ikke kunne indbetales på sådanne ordninger. Til gengæld skal der i denne periode uden fradragsret kunne indbetales op til 50.000 kr. årligt på en særlig aldersopsparingslivrente.