Første rate af selskabsskatten for 2014

11 februar 2014

SKAT har nu udsendt opkrævninger på den første rate af acontoskatten for 2014 for selskaber. Det begynder derfor at haste med at få undersøgt, om der skal søges om nedsættelse af raten.

Selskabers acontoskat for 2014 beregnes som halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2010, 2011 og 2012 og opkræves i 2 rater. Den første rate skal betales senest torsdag den 20. marts 2014.

Forventer selskabet en lavere indkomst i 2014 end halvdelen af gennemsnittet for de 3 år, kan der anmodes om nedsættelse af acontoskatten, men anmodningen skal indsendes senest den 15. februar 2014. Det begynder derfor at haste med at få set på sagen.

Forventer selskabet rent faktisk en højere indkomst i 2014 end grundlaget for acontoskatten, kan det overvejes at supplere den tvungne acontoskat med en frivillig indbetaling.

Hvorvidt dette kan betale sig afhænger af flere forhold. Skal pengene til betalingen trækkes på en kassekredit, vil det normalt kun være en fordel, hvis selskabets lånerente før skat er mindre end 1,2 % p.a.

Vi minder lige om, at indførelsen af den særlige skattekonto har betydet, at det ikke længere er muligt at øremærke indbetalinger til SKAT. Enhver indbetaling til skattekontoen anvendes til afskrivning på de ældste poster på denne. Vi anbefaler derfor, at anledningen benyttes til at afstemme kontoen.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.