Energiafgifter i 2017

28 december 2016

De fleste energiafgifter stiger marginalt i 2017, og det gør den godtgørelse, som de momsregistrerede virksomheder kan opnå derfor også. Her får du en oversigt over både afgifter og godtgørelsessatser.

De væsentligste af de nye satser kan i skemaform vises således:

Energiart

Enhed

Afgift 2016

Afgift 2017

Godtgørelse 2017

Naturgas

Øre/m3

217,5

218,8

91,85 %

Fuelolie

Øre/l

223,3

224,8

91,85 %

Stenkul

Kr./t

1.538

1.547

91,85 %

Gas- og dieselolie

Øre/l

197,1

198,2

91,85 %

Elektricitet

Øre/kWh

88,5

91,0

Proces: 90,6 øre

Rumvarme: 50,5 øre*

*Godtgørelsen gælder for el, der anvendes til rumvarme samt til varmt vand og til komfortkøling, og som måles.

Der gælder særlige regler for godtgørelse for virksomheder indenfor landbruget og for virksomheder med særlige produktionsformer.

De nye godtgørelsessatser finder anvendelse for indkøb, der leveres og faktureres efter 1. januar 2017. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne hurtigst muligt får tilrettet deres systemer, således at der tages højde for ændringerne.