En skilling fra SKAT

25 marts 2015

Hele ca. 900.000 borgere kan helt ekstraordinært se frem til at få udbetalt penge fra SKAT til august. Dog kun små beløb. Næppe mange vil få udbetalt over 500 kr.

Den uventede udbetaling skyldes, at SKAT har opdaget en fejl i deres skatteberegningssystem. Fejlen har betydet en forkert beregning af beskæftigelsesfradraget i årene 2004 – 2012.

Fejlen består i, at præmier til gruppelivs- og sundhedsforsikringer, der har indgået i en samlet indbetaling til et pensionsselskab, ikke er blevet medtaget ved beregningen af det særlige beskæftigelsesfradrag, uanset at der er betalt skat af præmierne.

Beskæftigelsesfradraget blev indført i 2004 og beregnes som en procentdel af arbejdsindkomsten, det vil sige af løn og af overskud af selvstændig virksomhed. Procentsatsen har været stigende over årene, og det samme gælder det maksimum, som gælder for fradraget.

I 2004 blev fradraget beregnet som 2,5 % af lønindkomsten, men var maksimeret til 7.000 kr., svarende til en lønindkomst på 280.000 kr. I 2012 var fradraget steget til 4,4 % af lønindkomsten og maksimeret til 14.100 kr., svarende til en lønindkomst på 320.455 kr.

De forsikringspræmier, som fejlagtigt ikke er blevet medtaget ved beregningen af fradraget, udgør højst nogle få tusinde kroner pr. år. Kombineret med de lave fradragsprocenter er det derfor beskedne ekstrafradrag, der vil kunne beregnes.

Af den af SKAT udsendte pressemeddelelse fremgår, at langt de fleste af de borgere, der berøres af omberegningen, vil skulle have mindre end 50 kroner tilbage i skat for hvert år, som de er omfattet af fejlen. Så selv ved en gevinst i alle 9 år vil det samlet set næppe være mange, som vil få udbetalt over 500 kr. inklusive rentegodtgørelse.

Som følge af fradragsloftet vil gevinsten i det hele tilfalde dem med de laveste indkomster. Personer med en arbejdsindkomst over det maksimale beregningsgrundlag vil således ikke få glæde af den nye beregning, selvom de i princippet er berørt af fejlen. Af de over 3 mio. borgere, som får fradraget, er det således mindre end 1/3, som rent faktisk får penge tilbage.

SKAT har alle de oplysninger, som er nødvendige for omberegningen, og foretager derfor denne automatisk. Det er således ikke nødvendigt at søge om genoptagelse af skatteansættelserne. Resultatet af den nye beregning forventes at foreligge til august, hvor også udbetalingen formentlig vil finde sted.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.