En 50’er fra eller til er ikke uden betydning

10 februar 2016

Artiklen om skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer i idrætsforeninger og grundejerforeninger mv. indeholdt desværre ikke i første omgang de helt rigtige satser, der for nylig blev justeret en lille smule.

I Depechen 2016, nr. 2, bragte vi en artikel om muligheden for udbetaling af skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer i idrætsforeninger, andelsboligforeninger, golfklubber og tilsvarende klubber og foreninger.

Ved en fejl var nogle af satserne desværre ikke helt korrekte. Med virkning fra 1. januar 2016 gælder der nemlig følgende maksimum for de skattefrie godtgørelser:

  • Til dækning af udgifter til kontorartikler og møder: 1.400 kr.
  • Til dækning af udgifter til telefoni og internet: 2.350 kr.
  • Til dækning af udgifter til særlig beklædning (sportstøj mv.): 1.950 kr.

Du kan læse den rettede version af artiklen fra nr. 2