Eksportsalg – ikke moms på forudbetalinger

06 maj 2015

Skatterådet har i en ny afgørelse bekræftet, at der ikke skal betales moms af forudbetalinger for varer, der skal eksporteres, selvom det ved forudbetalingen ikke kan dokumenteres, at varerne sendes ud af landet. 

Efter momsreglerne kan der ved eksportsalg til kunder såvel indenfor som udenfor EU udstedes faktura uden moms, når det er dokumenteret, at varerne forlader DK henholdsvis EU. Ved salg til kunder i andre EU-lande er det tillige en betingelse, at kunden er momsregistreret i sit hjemland.

Spørgsmålet i den konkrete sag var, om der skal betales moms af forudbetalinger for fremtidige eksportsalg, når det på forudbetalingstidspunktet af gode grunde ikke kan dokumenteres, at varerne er på vej til at forlade landet.

Den konkrete sag handlede om en dansk værktøjsfabrik, der producerer varer efter ordre til et dansk selskab med datterselskaber såvel indenfor som udenfor EU. De varer, der sælges til kundens datterselskaber indenfor EU, faktureres direkte til disse. De varer, der sælges til kundens datterselskaber udenfor EU, faktureres derimod til det danske moderselskab, som selv forestår udførslen af varerne, men i producentens navn og for dennes regning. Uanset hvilket selskab, der skal modtage varerne, kræver værktøjsfabrikken en forudbetaling på 30 % ved optagelsen af ordren.

I sin afgørelse fastslog Skatterådet, at der ikke skulle betales moms af forudbetaling-erne. Rådet afviste at svare på, om det kunne anses for dokumenteret, at varerne ville blive sendt ud af landet, men SKAT udtalte vejledende, at det kunne anses for doku-menteret, at varerne er transporteret til EU-kunderne, når disses danske moderselskab varetager transporten til EU-landet og løbende kvitterer for, at varerne er leveret til dette henholdsvis ankommet til EU-landet. I forhold til slutkunderne udenfor EU udtalte SKAT, at varerne kunne anses for udført til tredjelandet for værktøjsfabrikkens regning, selvom varerne sendes i en container, som deles med andre.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.