Det vil SKAT kigge på i 2016

23 marts 2016

SKAT har offentliggjort sin ”Aktivitetsplan 2016”, der er et katalog over de projekter, som de – ved siden af det løbende kontrolarbejde – vil bruge kræfter på. Kataloget rummer både nyheder og gamle travere.

Den meget omfattende aktivitetsplan dokumenterer fint de meget forskelligartede opgaver, som SKAT bruger kræfter på. I 2016 vil SKAT gennemføre ikke mindre end 106 kontrolaktiviteter, og der vil især blive sat ind over for organiseret svindel, hvor målet er at komme på forkant med nye tendenser. Blandt de øvrige projekter kan nævnes:

  • SKAT vil gennemføre en analyse af virksomheder, der gentagne år har haft underskud for at vurdere, om der reelt er tale om hobbyvirksomheder, hvor underskud ikke er fradragsberettiget.
  • SKAT vil sætte fokus på den hastigt voksende deleøkonomi for at undersøge, om der selvangives korrekt.
  • SKAT vil gennemføre kontrol i udvalgte brancher, hvor der erfaringsmæssigt opleves mangler i forhold til regelefterlevelsen.
  • Det flerårige projekt med kontrol af professionelle idrætsklubber vil blive afsluttet ved udgangen af juni måned 2016.
  • SKAT vil gennemføre en intensiveret indsats i forhold til leasingbiler til sikring af, at afgifts- og beskatningsgrundlag opgøres korrekt.
  • Som et nyt område vil SKAT kigge nærmere på ejendomsområdet og analysere regelefterlevelsen (opgørelse af ejendomsavancer mv.) på dette.