Det vil SKAT kigge på i 2015

25 februar 2015

SKAT har offentliggjort sin ”Aktivitetsplan 2015”, der er et katalog over de projekter, som de – ved siden af det løbende kontrolarbejde – vil bruge kræfter på. Kataloget rummer både nyheder og gamle travere.

Aktivitetsplanen dokumenterer meget fint de meget forskelligartede opgaver, som SKAT varetager. I 2015 vil SKAT fokusere på ikke mindre end 122 indsatsområder, og der vil især blive sat ind overfor skattely, sort arbejde og social dumpning. Blandt de øvrige interessante projekter kan nævnes:

  • Kontrol af privatpersoners fradrag på selvangivelsen. Først og fremmest befordringsfradrag, hvor SKAT fornemmer, at mange beregner sig et for stort fradrag, fordi de glemmer at reducere antallet af arbejdsdage med de dage, hvor de har arbejdet hjemme eller har modtaget skattefrie kørepenge på grund af kundebesøg, kurser eller lignende.
  • Kontrol af den skattemæssige behandling af værdipapirer hos private investorer. Ifølge SKAT var der i 2012 hele 330.000 skatteydere, der solgte børsnoterede aktier og/eller investeringsbeviser, ligesom mere end 53.000 skatteydere havde en beholdning af andre finansielle produkter end obligationer. Den store aktivitet giver i kombination med komplekse regler mange fejl.
  • Kontrol af ejere af solcelleanlæg til sikring af, at moms- og skattereglerne er forstået og overholdt.
  • Kontrol af selvstændige, der bruger virksomhedsskatteordningen, med særligt fokus på mellemregningskonti, hævekonti og problemer i forbindelse med ophør af virksomhed.
  • Den uendelige kontrol af hovedaktionærers frie goder i form af firmabiler, huse og sommerhuse vil fortsætte.
  • I forhold til større virksomheder vil der blive sat fokus på forskellige problemstillinger i forhold til skattefrie omstruktureringer og på den skattemæssige behandling af omkostninger i forbindelse med virksomhedshandler.
  • På momsområdet varsles en fortsættelse af kontrollen af negative momsangivelser og om korrekt angivelse af energiafgifter.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.