Det vil SKAT kigge på i 2014

25 februar 2014

SKAT har offentliggjort sin ”Aktivitetsplan 2014”, der er et katalog over de projekter, som de – ved siden af det løbende kontrolarbejde – vil bruge kræfter på i år. Kataloget rummer både nyheder og gamle travere. 

Aktivitetsplanen dokumenterer meget fint de forskelligartede opgaver, som SKAT varetager. Blandt de mere interessante projekter kan nævnes:

  • Brugen af danske kommanditselskaber til international skatteplanlægning vil blive undersøgt for at kortlægge eventuel skatteunddragelse.
  • Der gennemføres en særlig kontrol af vognmandsbranchen med fokus på udbetaling af skattefrie godtgørelse og på brugen af udenlandsk arbejdskraft.
  • Mink- og pelsdyrbranchen vil også blive kontrolleret i forhold til brugen af udenlandsk arbejdskraft.
  • Der vil ske kontrol af leasede firmabiler såvel i forhold til registreringsafgift som i forhold til brugerens beskatningsgrundlag.
  • Ejere af mindre udlejningsejendomme – herunder forældrelejligheder – vil blive særligt kontrolleret, herunder i forhold til brugen af den særlige selvangivelsesform S15.
  • Mindre virksomheder, som har givet underskud i en årrække, vil blive underkastet en særlig vurdering af, hvorvidt der reelt er tale om hobbyvirksomhed.
  • Regnskaber med revisorforbehold eller med supplerende oplysninger vil blive udtaget til særlig kontrol.
  • Professionelle idrætsklubber vil blive undersøgt nærmere i forhold til udbetalinger af løn og ikke mindst skattefrie godtgørelser.
  • Den igangværende kontrolaktion mod den skattemæssige behandling af fri bil, bolig, telefon, computere hos hovedaktionærer vil fortsætte.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.