Det nye håndværkerfradrag

15 juli 2015

Regeringen har indgået en politisk aftale om genindførelse af den såkaldte BoligJobordning – bedre kendt som håndværkerfradraget – med tilbagevirkende kraft til årets begyndelse.

Som en af sine allerførste handlinger har den nye regering indgået en politisk aftale om genindførsel af håndværkerfradraget. Foreløbig gælder aftalen kun for årene 2015, 2016 og 2017.

Der er i første omgang kun fremsat lovforslag for indkomståret 2015. Lovforslag for årene 2016 og 2017 fremsættes først senere, fordi ordningen for disse år får et andet indhold.

2015
Ordningen indføres med tilbagevirkende kraft til den 1. januar, og reglerne bliver de samme som har været gældende for 2013 og 2014.

Det betyder, at der kan fratrækkes udgifter til arbejdsløn inklusive moms – men ikke udgifter til materialer – dels til hjælp i hjemmet (vinduespudsning, børnepasning, rengøring, havearbejde mv.) og dels til istandsættelse af helårsboliger og sommerhuse, herunder også fritidsboliger i udlandet.

Det maksimale fradrag udgør 15.000 kr. pr. person, det vil sige 30.000 kr. for ægtepar, og dækker alle de nævnte former for hjælp/arbejder. For ægtepar er det uden betydning, om udgifterne fuldt ud er faktureret til og betalt af kun den ene ægtefælle.

Skatteværdien af det maksimale fradrag – altså den faktiske skattebesparelse – udgør i en gennemsnitskommune ca. 29,6 %, det vil sige henholdsvis 4.440 kr. og 8.880 kr.

2016 og 2017
Det maksimale fradrag hæves for disse år fra 15.000 kr. til 18.000 kr. pr. person, men deles til gengæld i to, sådan at udgifter til serviceydelser (vinduespudsning, rengøring mv.) kun kan fradrages med op til 6.000 kr. Til gengæld kan udgifter til håndværksydelser fradrages med op til 12.000 kr. Skatteværdien af de maksimale fradrag vil stadig udgøre knap 30 % af fradraget.

Listen over de former for hjælp/arbejder, der berettiger til fradrag, ændres samtidig derhen, at der alene gives fradrag for ydelser, som modvirker sort arbejde, og for arbejder, der har et grønt sigte. Listen er endnu ikke offentliggjort. Vi formoder, at det fortsat kun vil være udgifter til arbejdsløn inklusive moms, som vil kunne fradrages.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.