Det koster en bøde på 5.000 kr.

23 september 2015

Vestre Landsret har fastslået, at bøden til virksomheder, der ikke har mærket deres gulpladebiler med oplysninger om navn og CVR-nummer, ikke kan være mindre end 5.000 kr. – selv i førstegangstilfælde.

Med virkning fra den 1. januar 2013 blev der indført regler om, at alle vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons skal forsynes med oplysning om ikke bare virksomhedens navn eller logo, men også om virksomhedens CVR-nummer.

Reglerne blev indført som et initiativ mod sort arbejde, men selvom der nok mest blev tænkt på byggebranchen, da reglerne blev til, gælder de for virksomheder i stort set alle brancher. Også biler tilhørende fx slagterforretninger, møbelforretninger og boghandlere skal således mærkes med virksomhedens CVR-nummer.

Som altid, når der indføres nye regler, går der en rum tid, inden alle indretter sig efter disse. En ny dom fra Vestre Landsret viser, at der ikke ses med milde øjne på den slags, og at der ikke gives rabat på bøden selv i førstegangstilfælde.

Sagen handlede om en selvstændig indenfor byggebranchen, der i september 2013 – altså 9 måneder efter reglernes ikrafttræden – var blevet stoppet i sin varebil, som ikke var mærket med oplysninger af nogen som helst art. Dette skyldtes ifølge ham selv rent dovenskab. Umiddelbart efter kontrolbesøget sørgede han således for at få de pågældende oplysninger sat på bilen.

Selvom bygmesteren erkendte sig skyldig, ville han ikke umiddelbart betale en bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af reglerne, og ved byretten fik han da også medhold, idet retten fastsatte bøden til 2.000 kr., fordi der var tale om et førstegangstilfælde, og fordi det ud fra bilens nummerplade var muligt at identificere denne.

SKAT ankede imidlertid dommen til Vestre Landsret, der fastslog, at bøden skulle fastsættes til 5.000 kr., da det af lovens forarbejder tydeligt fremgår, at dette skal være normalbøden selv i førstegangstilfælde.

SKAT har tidligere oplyst, at de i anden-, tredje- og fjerdegangstilfælde nedlægger påstand om bøder på henholdsvis 10.000 kr., 15.000 kr. og 22.500 kr. De nævnte bøder gælder pr. bil. Bøderne – og eventuelle sagsomkostninger – er ikke fradragsberettigede.

Regeringen har varslet en såkaldt retssikkerhedspakke og vil blandt andet afskaffe reglerne om skiltning på visse byggepladser. Der lægges i denne forbindelse ikke op til en afskaffelse af reglerne om mærkning af varebiler.