Der sælges mange dagsbeviser til gulpladebiler

08 april 2015

I 2014 blev der i gennemsnit solgt 507 dagsbeviser om ugen, og samlet steg salget med 36 % i forhold til 2013, som var det første år med mulighed for at frikøbe gulpladebiler til privat brug i nogle få dage.

Normalt er det forbundet med store økonomiske risici, hvis en medarbejder låner arbejdsgiverens varebil og bruger den til private formål. For det første risikerer medarbejderen beskatning efter reglerne for firmabiler. Det koster normalt en ekstraskat på op mod 2.000 kr. Som minimum. For det andet risikerer ejeren at skulle tilbagebetale hele eller dele af den moms, som er fratrukket ved anskaffelsen af bilen samt eventuelt en del af momsen af de løbende driftsudgifter. Det kan blive dyrt. Hertil kommer risikoen for bøder.

Med reglerne om dagsbeviser er det muligt at frikøbe varebiler til privat kørsel i begrænset omfang. Altså uden risiko for store efterregninger til skat og moms. Reglerne blev indført i 2013 og har været en stor succes. Ifølge en artikel på bygtek.dk blev der i det første år solgt 19.400 dagsbeviser, mens der i 2014 blev solgt 26.400 dagsbeviser.

Reglerne gælder for gulpladebiler med en totalvægt på op til og med 4 tons, og der kan højst købes 20 dagsbeviser til hver bil i et kalenderår. For en bil med en totalvægt på højst 3 tons koster et dagsbevis 225 kr. pr. døgn, hvis virksomheden har fratrukket hele momsbeløbet ved køb eller leje af bilen, mens det for en bil med en totalvægt på mellem 3 og 4 tons koster 185 kr. pr. døgn.

Et døgn regnes fra kl. 00.00 til 23.59. For en varebil, der tages med hjem en fredag eftermiddag og først leveres tilbage mandag morgen, skal der således købes hele 4 dagsbeviser, selvom bilen måske reelt kun er til rådighed i ca. 2,5 døgn. Hvis der er tale om et specialkøretøj, det vil sige en værkstedsvogn eller lignende, og kørslen fredag og mandag kun omfatter kørsel mellem arbejdet og bopælen, skal der dog kun betales for 2 dage, da kørslen fredag og mandag i så fald normalt er lovlig.

Dagsbeviserne købes på SKATs hjemmeside via TastSelv, hvor man skal logge sig på med sit NemID. Der skal betales med dankort, og kvitteringen skal medbringes i bilen. Enten i en printet eller i en elektronisk version.

Et dagsbevis kan tidligst købes 45 dage før brugen og skal købes senest 1 time før brug. Ubrugte dagsbeviser kan ikke refunderes og kan ikke flyttes til andre dage.

For biler med en totalvægt på mellem 3 og 4 tons skal virksomheden beregne en såkaldt udtagningsmoms og bogføre denne som salgsmoms.

Arten af den private brug af bilen er uden betydning. Det er altså ligegyldigt, om bilen bruges til en flytning, til bortkørsel af affald eller til feriekørsel. Og reglerne gælder ikke kun for almindelige lønmodtagere, men også for ledende medarbejdere, herunder hovedaktionærer, som altså kan anvende firmaets 4-hjulstrækker på gule plader til en skiferie i Østrig, hvis der købes dagsbeviser for det antal dage, som turen varer.

Tanken med reglerne er, at det er medarbejderen, som skal købe dagsbeviset. Der er imidlertid intet til hinder for, at arbejdsgiveren – virksomheden – kan dække udgiften. I så fald er der tale om et personalegode. Det betyder, at virksomheden har skattefradrag for udgiften til dagsbeviset, mens medarbejderen skal betale skat af værdien af dette. Af den omtalte artikel på bygtek.dk fremgår, at 23 % af de i 2014 solgte beviser faktisk er solgt til virksomheder.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.