Der kan meldes fra overfor SKAT

21 maj 2014

SKAT har nu bekræftet, at det er muligt at melde fra overfor den nye selvangivelsesordning S 15. For indkomståret 2014 er der frist helt frem til den 1. maj 2015 med at gøre det.

I Depechen 2014, nr. 9 omtalte vi den nye ordning, hvorefter SKAT for en række selvstændige er begyndt at udsende årsopgørelser med et fortrykt resultat af deres erhvervsmæssige aktivitet, uanset at resultatet er forkert.

Denne fremgangsmåde er ikke hensigtsmæssig for ret mange af de berørte, og mange ønsker derfor at blive fritaget for denne ordning. I første omgang var SKAT imidlertid i tvivl om, hvorvidt der i det hele taget var hjemmel hertil.

SKAT har efterfølgende meddelt os, at der er den nødvendige hjemmel.

Det er derfor nu muligt for skatteydere, der er omfattet af S15-ordningen, at fravælge denne. Dette skal i givet fald ske derved, at skatteyderen eller dennes revisor over for SKAT skriftligt tilkendegiver et ønske om ikke at være omfattet af ordningen for det pågældende indkomstår. Tilkendegivelsen skal ske senest den 1. maj i året efter indkomstårets udløb. For indkomståret 2014 altså inden 1. maj 2015.

Ordningen kan alene fravælges for ét år ad gangen. Skatteyderen eller dennes revisor vil derfor være nødsaget til på ny skriftligt at fravælge S15-ordningen, hvis skatteyderen heller ikke ønsker at være omfattet af ordningen for det efterfølgende indkomstår.

De personer, som er omfattet af ordningen – og som altså nu kan framelde sig denne – er først og fremmest ejere af K/S-anparter, forældrelejligheder og andre mindre udlejningsejendomme. Det er personer med følgende karakteristika:

  • De er ikke momsregistrerede og/eller lønsumsregistrerede.
  • Deres virksomhedsresultat udgør 25 % eller mindre af deres samlede personlige indkomst.
  • De har ikke opsparet overskud i virksomhedsordningen, hensatte beløb på en konjunkturudligningskonto og har ikke anvendt kunstnerbeskatningsordningen.
  • De er fuldt skattepligtige til Danmark.

SKAT oplyser i sit svar, at det overvejes at ændre reglerne sådan, at fristen for framelding rykkes frem til den 1. februar i året efter indkomstårets udløb, således at frameldingerne kommer i ”hus” inden de første årsopgørelser udsendes. En ændring som vi absolut støtter. Dog håber vi, at det samtidig bliver muligt at gøre framelding tidsubestemt, sådan at det ikke er nødvendigt at framelde sig hvert år.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.