Den skattefrie firmajulegave

05 november 2014

Beløbsgrænsen for den skattefrie firmajulegave er i 2014 hævet til 800 kr. inklusive moms. Har medarbejderne ikke i årets løb modtaget andre gaver eller personalegoder, kan der dog gives skattefri gaver helt op til 1.100 kr.

Beløbsgrænsen er hævet med 100 kr. i forhold til sidste år og udgør nu 800 kr. inklusive moms. Det svarer til 640 kr. før moms.

Også den øvre grænse for skattefrie personalegoder er hævet med 100 kr. og udgør nu 1.100 kr. inklusive moms. Medarbejdere, der ikke i årets løb har modtaget nogen form for skattepligtige personalegoder eller gaver fra deres arbejdsgiver, kan derfor rent faktisk modtage en julegave på op til 1.100 kr., uden at det udløser skat.

Praksis i forhold til gavekort er ikke ændret. Det er således stadig ikke muligt at give gavekort til den lokale handelsstandsforening eller til bestemte forretninger som julegave, uden at det udløser skat. Det gælder også, selvom gavekortet ikke kan veksles til kontanter.

Derimod er der intet problem i at give en tingsgave – hvis blot denne ligger inden for beløbsgrænsen – selvom den kan byttes til en anden vare i den butik, hvori den er købt.

Gavebeviser, der giver adgang til at vælge en eller flere gaver fra en liste, hvis indhold er bestemt af arbejdsgiveren, kan derimod godt gives som en skattefri julegave. Det gælder også gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold, hvis de ikke kan byttes til andre ydelser eller veksles til kontanter.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.