Den nye aldersopsparing bliver et hit

04 juni 2014

Mere end 1 mio. har allerede omlagt deres kapitalpension til en aldersopsparing og flere kommer til. Afkastet af midlerne i en aldersopsparing beskattes nemlig kun med 15,3 % og det er lavt.

Frem til udgangen af 2014 gives der en rabat på 2,7 procentpoint, hvis en kapitalpension omlægges til en aldersopsparing.

For langt de fleste vil en sådan omlægning være en fordel. Kun hvis der er tale om små opsparinger, eller hvis der er knyttet særlige forhold til kapitalpensionen, bør denne bibeholdes.

Penge- og Pensionspanelet, der udgiver objektiv information til finansielle forbrugere, har udgivet 2 fremragende pjecer om fordele og ulemper ved en omlægning. Dels en pjece om omlægning af kapitalpensioner i pengeinstitutter, som du kan læse her. Og dels en pjece om omlægning af kapitalpensioner i pensionsselskaber, som du kan læse her.

I pjecerne anbefales omlægning af opsparinger helt ned til 40.000 kr. Endda mindre hvis der er planer om fremtidige indbetalinger til en aldersopsparing.

Faktisk er rabatten på afgiften kun én af grundene til, at en omlægning bør overvejes af de fleste. En anden – og mere vigtig – grund er den lave beskatning af afkastet af opsparingen.

I en kapitalpension beskattes det løbende afkast med en PAL-afgift på 15,3 %, men derudover skal der betales 40 % i afgift af opsparingen, når denne udbetales. Det giver ved udbetaling i 2015 og senere en samlet skat på afkastet på 49,18 %.

I en aldersopsparing beskattes det løbende afkast også med 15,3 %, men det er en endelig skat. Der skal ikke betales afgift ved udbetalingen. Skatten af afkast i en aldersopsparing er dermed mindre end det halve af skatten af afkast i en kapitalpension, såvel som af afkast af såkaldte frie midler, der udgør op til 42 %, hvis der er tale om aktieinvesteringer, og op til ca. 42,7 % (inkl. kirkeskat), hvis der er tale om obligationer, finansielle kontrakter eller bankindeståender.

Reglerne, om hvad midlerne i en aldersopsparing kan placeres i, er helt de samme som for en kapitalpension. Det betyder, at opsparingen også må anvendes til køb af ikke-børsnoterede aktier, hvilket er interessant for lønmodtagere, som tilbydes at købe aktier i den virksomhed, hvori de er ansat.

Muligheden er dog forbeholdt personer med en opsparing på mindst 500.000 kr. Det skyldes en betingelse om, at der af pensionsmidler på under 2 mio. kr. højst må anvendes 20 % af disse til køb af unoterede aktier og et samtidigt krav om, at hver investering skal udgøre mindst 100.000 kr.

Det er samtidig en betingelse, at investoren holder sin ejerandel på under 25 % af den samlede kapital. Kommer ejerandelen over grænsen, får investoren en frist på 3 måneder til at bringe sin ejerandel ned under 25 % eller til at købe aktierne ud for frie midler.

For fuldstændighedens skyld bemærkes, at tab ved investering af unoterede aktier også kun har en skatteværdi på 15,3 %, når de er købt for midler i en aldersopsparing, men op til 42 %, hvis de er købt for frie midler.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.