De fastfrosne ejendomsvurderinger

31 december 2014

Folketinget har vedtaget at videreføre fastfrysningen af de offentlige ejendomsvurderinger, mens der arbejdes med at udfinde et nyt system til foretagelse af disse. 

I december 2013 vedtog Folketinget at fastfryse 2011-vurderingen for ejerboliger og 2012-vurderingen for erhvervsejendomme, herunder for andelsboliger og lejlighedskomplekser.

Ejerboligerne fik dog et nedslag i vurderingen på 2,5 %, og ejerne desuden lovning om, at de automatisk vil få refunderet for meget betalt ejendomsværdiskat og grundskyld, hvis det til sin tid viser sig, at ejendommen har været vurderet for højt.

Nøglen til et nyt og bedre vurderingssystem er imidlertid stadig ikke fundet. Derfor har Folketinget netop besluttet at videreføre fastfrysningen af vurderingerne. Dermed vil ejerboligerne først blive vurderet igen pr. 1. oktober 2017, mens erhvervsejendommene må vente til 1. oktober 2018.

For ejerboliger sker videreførelsen dog med en yderligere rabat til ejere af ejendomme med vurdering på under 1.250.000 kr. Den ekstra rabat udgør op til 2,5 %, som gives til ejendomme med en vurdering til og med 500.000 kr. Derefter aftrappes nedslaget, som derfor kun vil være til glæde for et lille antal boligejere.
 
For erhvervsejendomme i form af beboelsesejendomme med mere end 3 lejligheder nedsættes grundværdien pr. 1. oktober 2015 ligeledes med 2,5 %. Det betyder lavere grundskyld i de tilfælde, hvor denne betales af den aktuelle grundværdi eller, hvor nedsættelsen bringer grundværdien ned under grundskatteloftet. Nedsættelsen sker for at ligestille beboere i disse ejendomme med ejere af ejerboliger.

Blandede ejendommen, det vil typisk sige ejendomme med butikker i underetagen og lejligheder på etagerne ovenover, omfattes også af nedsættelsen, men kun hvis mindre end 25 % af ejendommens værdi kan henføres til butiksdelen, idet ejendommen i så fald er vurderet som en beboelsesejendom med mere end 3 lejligheder.

Den offentlige ejendomsvurdering danner ikke kun grundlag for opkrævning af ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift, men bruges almindeligvis også som udgangspunkt for værdiansættelsen ved overdragelse mellem nærtstående, herunder først og fremmest mellem familiemedlemmer. I de tilfælde, hvor en ejendoms værdi antages at være vurderet for lavt, betyder den fortsatte fastfrysning, at der også i de kommende år kan være en fordel forbundet med sådanne overdragelser.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.