Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Byggemoms – en udfordring for mindre ejendomsudlejere

22 oktober 2014

Ejere af mindre udlejningsejendomme, der selv istandsætter deres ejendomme, skal i visse tilfælde momsregistreres og betale byggemoms, også selvom udlejningsaktiviteten som sådan er momsfri.

En murervirksomhed, der bruger egne ansatte til opførelse af en lagerbygning til eget brug, skal betale byggemoms (salgsmoms) af summen af udgifterne til køb af materialer og salgsværdien af de ansattes arbejde.

Det samme gælder, hvis murervirksomheden – eller en anden håndværksvirksomhed – i perioder med lav aktivitet bruger egne ansatte til istandsættelse af huse til videresalg.

I de fleste tilfælde betyder byggemomsen ikke noget økonomisk, fordi et tilsvarende beløb er fradragsberettiget som købsmoms.

En stor del af landets mange små udlejningsejendomme er ejet af personer med en håndværksmæssig baggrund. Selvom mange af disse kender reglerne om byggemoms, er det langt fra dem alle, som er opmærksomme på, at de også selv er omfattet af disse regler, når de istandsætter deres egne ejendomme, hvilket de ofte gør.

Og pligten til at betale byggemoms gælder også, selvom ejendomsudlejeren ikke er momsregistreret, fordi udlejningen sker uden moms. I disse tilfælde er byggemomsen en reel omkostning, fordi der ikke er fradrag for købsmoms.

Som eksempler på arbejder, der kan udløse byggemoms, kan nævnes reparations- og isoleringsarbejder, maling af vinduer og facader samt udskiftning af bygningsdele.

Pligten til at svare byggemoms indtræder, når værdien af det udførte arbejde overstiger 50.000 kr. på årsbasis. Om arbejdet er udført på en eller flere ejendomme er uden betydning. Hvis arbejdet består af reparation og vedligeholdelse er grænsen 100.000 kr.

Værdien af det udførte arbejde opgøres som summen af følgende beløb:

  • Udgifter til køb af materialer inklusive moms 
  • Salgsværdien af eventuelle egne ansattes arbejde 
  • Salgsværdien af ejerens eget arbejde.

De 2 sidstnævnte opgøres ud fra antallet af timer brugt på arbejdet. Selve timeprisen fastsættes som virksomhedens almindelige salgspris eller – i mangel heraf - skønsmæssigt.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.