Bindende svar fra SKAT ikke altid bindende

22 april 2015

Folketinget har vedtaget den såkaldte ”skattelypakke”, der trods navnet ikke kun indeholder initiativer mod brugen af sådanne, men også et tiltag, der betyder, at SKAT ikke altid skal være bundet af deres egne afgørelser.

Den del af pakken, som skal modvirke brugen af skattely, rummer for det første en omgåelsesklausul, som betyder, at skatteydere ikke kan støtte ret på visse EU-direktiver, hvis de deltager i arrangementer, der virker mod indholdet af eller formålet med direktivet. Loven rummer endvidere et indgreb mod brugen af trusts og udenlandske fonde, idet stiftere af sådanne under visse betingelser beskattes af afkastet i trusten/fonden, så længe de er skattepligtige til Danmark.

Blandt de elementer i loven, som har at gøre med skattely, kan nævnes, at det nu ligger fast, at selvangivelsesfristen for selskaber, fonde og foreninger for indkomståret 2014 er udsat til den 1. september 2015, og at selvangivelsesfristen for indkomståret 2015 er udsat til den 1. september 2016.

Det ligger også fast, at fristen for selskabers indberetning af gamle underskud ligeledes hedder 1. september 2015, og at sanktionen for ikke at gøre det er ændret til et skattetillæg på 5.000 kr. i stedet for en fortabelse af adgangen til at udnytte underskuddene, jf. vores artikel i Depechen 2015, nr. 3.

Det væsentligste punkt i den vedtagne lov er dog en ændring af reglerne om bindende svar fra SKAT. Med virkning for bindende svar, der afgives den 1. juli 2015 eller senere, ændres reglerne på to punkter.

For det første skal bindende svar om et aktivs værdi kun være bindende for SKAT i en periode på 6 måneder efter afgivelsen af svaret.

For det andet skal et sådant svar – altså om et aktivs værdi – slet ikke være bindende for SKAT, hvis de ud fra oplysninger, enten om et efterfølgende salg eller om størrelsen af afkast af aktivet, kan sandsynliggøre, at aktivets værdi på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg mindst 30 % og mindst 1 mio. kroner fra værdien i det bindende svar.

De nye regler gælder ikke kun i forhold til aktiver, der handles på tværs af landegrænser, men også i forhold til helt almindelige indenlandske transaktioner, herunder ved generationsskifte af aktier fra forældre til børn og ved handel af fx en ejendom mellem en hovedaktionær og dennes selskab.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.